Diplomgermanist Ludmila Hornyaková


Diplomgermanist Ludmila Hornyaková Břeclav, Překlady a tlumočení angličtiny, češtiny, němčiny Diplomgermanist Ludmila Hornyaková Břeclav, překlady, tlumočení

Profesionální překladatelské služby

Jazyk německý a anglický. Návody k obsluze zařízení, technická dokumentace, manuály, bezpečnostní/ma­teriálové/ technické listy…  

Nabídka tlumočení

Jazyk německý Tlumočím pro firmy, jednotlivce i úřady včetně tlumočení se soudním ověřením Obchodní jednání, technická jednání…  

Můj hlavní přínos pro vás

Mojí snahou je poskytovat kvalitní služby. Nejčastěji překladám technické texty, patenty a překlady se soudním ověřením. Texty k překladu…  

Co umím opravdu nejlépe

Překlady odborných textů Tlumočení při technických jednáních Překlady se soudním ověřením Tlumočení v sídle klientaPřeklady technické…  

Co nejvíce překládám

Audity •  Obchodní korespondence •  Propagační materiály, letáky •  Tiskové zprávy •  Diplomy a osvědčení •  Korespondence •  Oddací listy •  Rodné listy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Vysvědčení •  Dokumentace •  Manuály, příručky, návody •  Normy, směrnice

Moje praxe

  1. OSVČ od roku 2007. Práce pro různé firmy a překladatelské agentury, např. Gumotex, a.s., Molitan, a.s., Fosfa a.s., Alcaplast a.s., ŽPSV, AMANN CZ a jiné i pro jednotlice a malé firmy

Překládané obory a odbornosti

Marketing •  Ekologie a životní prostředí •  Automobilový průmysl •  Chemický průmysl •  Nábytkářský průmysl •  Strojírenství •  Textilní průmysl •  Laboratorní technika •  Mechanické inženýrství •  Vinařství •  Lidské zdroje a personalistika •  Obchod •  Polygrafie •  Cestovní ruch

JTP - jednota tlumočníků a překladatelů Komora soudních tlumočníků Garantovaný překladatel/firma Překlady a tlumočení
Osobní doporučení

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Dukelských hrdinů 1, Břeclav

Důležité upozornění!

V době od 19.8. nebudu pro překlady k dispozici až do 6.9.
Děkuji za pochopení

Reklama:

Jazykové weby