Diplomgermanist Ludmila Hornyaková


Diplomgermanist Ludmila Hornyaková, Záruky kvality mé práce

Jak zajišťujeme kvalitu

Kvalitu zajišťuji prostřednictvím dalšího vzdělávání a účastí na odborných seminářích, které jsou pořádány profesními organizacemi Jednotou tlumočníků a překladatelů a Komorou soudních tlumočníků ČR, tyto se zaměřují vždy na aktuální témata, v současné době např. na nový Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích.
Z těchto seminářů pak zpracovávám a pravidelně aktualizuji vlastní slovníky. Ve fotogalerii najdete kopie některých Osvědčení ze seminářů, kteé jsem absolvovala.

Mám pojištění odpovědnosti za škodu s územním rozsahem pojištění v celé Evropě. Ve fotogalreii najdete kopii Certifikátu.

Jsem členem asociací - profesních organizací

JTP - jednota tlumočníků a překladatelů

JTP je nezávislá, otevřená, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů.
JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech.
JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení.

Komora soudních tlumočníků

Komora soudních tlumočníků České republiky, (KST ČR) je dobrovolná profesní organizace sdružující soudní tlumočníky jmenované podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. KST ČR zajišťuje zvyšování kvalifikace a informovanosti svých členů vzájemnou výměnou zkušeností a poznatků z oblasti soudního tlumočení. Pořádá semináře, besedy, instruktáže a školení pro soudní tlumočníky

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Dukelských hrdinů 1, Břeclav

Důležité upozornění!

V době od 19.8. nebudu pro překlady k dispozici až do 6.9.
Děkuji za pochopení

Reklama:

Jazykové weby