Diplomgermanist Ludmila Hornyaková


Diplomgermanist Ludmila Hornyaková, Nabídka tlumočnických služeb

Jazyky, které tlumočím

Čeština •  Němčina

Nejčastěji tlumočené situace

  • Jednání na úřadech •  Obchodní jednání •  Obchodní prezentace •  Porady •  Prezentace firem •  Zahraniční návštěvy

Obory a odbornosti, které tlumočím

Automobilový průmysl • Mechanické inženýrství • Chemický průmysl • Textilní průmysl • Polygrafie • Laboratorní technika • Cestovní ruch • Marketing

Tlumočnické služby

Specializace

Jazyk německý

Nejčastější druhy akcí

Tlumočím pro firmy, jednotlivce i úřady včetně tlumočení se soudním ověřením

Pro firmy a organizace

Obchodní jednání, technická jednání, oslovování partnerů, tlumočení při montáži a uvedení zařízení do provozu, tlumočení při provozních zkouškách nových surovin, tlumočení doprovodené (informativní), tlumočení s výjezdem, tlumočení při auditech systémů řízení jakosti, tlumočení na úřadech

Kontaktní údaje

e-mail: ludmila.hornyakova@gmail.com
tel. : 739 311 763

Nejčastější obory

Automobilový průmysl, chemický průmysl, strojírenství, jiná průmyslová odvětví, systémy řízení jakosti, správní a přestupková řízení, projednání dědictví

Konsekutivní (následné) tlumočení

Je to nejčastěji využívaný typ tlumočení. během něj se řečník a tlumočník střídají ve svém projevu. Tlumočím pro firemní zákazníky při obchodních a technických jednáních, montáži a uvádění do provozu nových zařízení, při školeních obsluhy zařízení, při provozních zkouškách surovin, jednání na úřadech.

Soudní tlumočení

Jsem jmenována soudní tlumočnicí pro německý a anglický jazyk. Tlumočím při jednáních s úřady (správní a přestupkové řízení), na svatbách s cizími státními příslušníky, při jednání s Odborem migrační a azylové politiky ve věci vyřizování povolení k pobytu, při jednáních na notářském úřadu (např. dědické řízení).

Doprovodné (informativní) tlumočení

Přizpůsobím se dle konkrétního požadavku klienta

A navíc…

Mohu Vám pomoct při jednáních v Rakousku. Bydlím na hranicích (ca. 1 hodina cesty do Vídně), takže mne můžete vyzvednout cestou a nemusíte platit zbytečně dlouhý čas strávený na cestě.

Související služby

  • Tlumočení s výjezdem  –

    Jedná se o tlumočení v místě ve vzdálenosti 100 km a více od mého bydliště s přenocováním na cestě. Preferuji, aby dopravu zajistil zákazník, ale dle dohody se mohu dopravit na požadované místo sama.

  • Expresní zajištění tlumočníka  –

    Dle konkrétní situace se mohu dostavit k tlumočení v průběhu jedné hodiny.

  • Tlumočení po telefonu  –

    Tlumočení telefonické konverzace, časově dle potřeby

Ceník tlumočení
položka komentář             cena
Konsekutivní tlumočení 1 hodina  500,- Kč
Konsekutivní tlumočení 1 -4 hodiny  2000,- Kč
Konsekutivní tlumočení 4-8 hodin  4000,-
Tlumočení po telefonu (do 30 minut - do 60 minut)  250,- Kč - 500,- Kč

Poznámka

Ceny se počítají za každou započatou hodinu. Pokud tlumočnický výkon přesáhne 8 hodin, počítá se každá další hodina s 15% přirážkou.
Přesnou cenovou nabídku vypracuji na požádání dle konkrétní poptávky (zohledňuji odbornost tlumočeného tématu, místo provedení tlumočnického výkonu atd.)
Při skutečně krátkém tlumočení je možné dohodnout zvláštní cenu.
Zákazník hradí cestovné, stravné a ubytování.

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Dukelských hrdinů 1, Břeclav

Důležité upozornění!

V době od 19.8. nebudu pro překlady k dispozici až do 6.9.
Děkuji za pochopení

Reklama:

Jazykové weby