Diplomgermanist Ludmila Hornyaková


Diplomgermanist Ludmila Hornyaková, Vzdělání a praxe

Moje praxe

  1. OSVČ od roku 2007. Práce pro různé firmy a překladatelské agentury, např. Gumotex, a.s., Molitan, a.s., Fosfa a.s., Alcaplast a.s., ŽPSV, AMANN CZ a jiné i pro jednotlice a malé firmy

  2. 1983 - 1990 a 1993 - 2007 překladatelka v průmyslovém závodě pro jazyk německý a anglický

  3. 1990 - 1993: středoškolská profesorka na gymnáziu v Břeclav - výuka jazyk anglický a německý

  4. 1992 - jmenování soudním tlumočníkem pro jazyk německý
    2007 - jmenování soudním tlumočníkem pro jazyk anglický

Moje jazykové vzdělání

1978 – 1983 Univerzita v Lipsku, Německo
Studijní obory:
73–22–8 moderní filologie, předmět německý jazyk a literatura
76–12–8 učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, předmět anglický jazyk

Moje vzdělání

1978 – 1983 Univerzita v Lipsku, Německo
Studijní obory:
73–22–8 moderní filologie, předmět německý jazyk a literatura
76–12–8 učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, předmět anglický jazyk

1977 – 1978 Gymnázium Jevíčko – příprava pro studium v zahraničí
Maturita s vyznamenáním

1974 – 1977 Gymnázium Hustopeče u Brna

Semináře a konference

2011 – Zkouška z právnické němčiny na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (JURIDIKUM)

Účast na pravidelných odborných terminologických seminářích organizovaných Komorou soudních tlumočníků ČR zaměřených na různé oblasti, které vyžadují překlady se soudním ověřením (soudy, policie, státní zastupitelství, nořáři) a Jednotou tlumočníků a překladatelů. Témata: Insolvence v překladatelské praxi, Rodinné právo, Sociálně-právní ochrana dětí ve vztahu k cizině, Novela trestního zákoníku, Mezinárodní rozhodčí soudnictví, Civilní řízení, Rejstříkové řízení, Notářské úkony, Daňová a účetní terminologie, Terminologie EU, Stavební právo a právo nemovitostí, Pracovní právo a v nedávné době k nové terminologii nového Občanského zákoníku a nového Zákona o obchodních korporacích
Z mnoha absolvovaných vzdělávacích akcí vybírám:
2010 – 2011 – Program celoživotního vzdělávání JURIDIKUM, intenzivní kurz pro překladatele, jazyk německý, zakončený zkouškou na Právnické faktulě Karlovy Univerzity v Praze
2012 – týdenní kurz pro překladatele právnických textů, jazyk anglický
2013
 – Nový Občanský zákoník
v překladatelské praxi, jazyk anglický

Moje zahraniční zkušenosti

Mám zkušenosti ze zahraničí z období svého VŠ studia na Univerzitě v Lipsku.
V současné době mám zkušenosti z pracovních pobytů v různých evropských zemích, např. při převádění výroby z výrobního závodu v Německu do výrobního závodu v ČR (FAB, Gumotex, AVX)

Můj největší překladatelský úspěch

Vážím si každé zakázky a velmi mne těší, je-li zákazník s mojí prací spokojen. Mám radost z dobře odvedené práce.

Mé nejlepší tlumočení

Stejně jako u překladů, velmi mne potěší, když cítím, že jsme svojí prací přispěla k úspěchu svého zákazníka.

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Dukelských hrdinů 1, Břeclav

Důležité upozornění!

V době od 19.8. nebudu pro překlady k dispozici až do 6.9.
Děkuji za pochopení

Reklama:

Jazykové weby