Diplomgermanist Ludmila Hornyaková


Diplomgermanist Ludmila Hornyaková, Reference

Moje nejprestižnější zakázka

Každá zakázka je pro mne důležitá.

Moje reference

V posledních letech pracuji pro různé průmyslové závody a překladatelské agentury. Jednalo se především o technické překlady, překlady uživatelských příruček, bezpečnostních listů, příruček řízení jakosti a logistiky v automobilovém průmyslu, prezentací produktů, překládám patenty a také provádím překlady se soudním ověřením pro různé úřady a především pro jednotlivce (rodné listy, oddací listy, vysvědčení,výpisy z rejstříku trestů atd.)

Moji zákazníci
Firma Podrobnosti
Gumotex, a.s. Břeclav technické dokumenty, obchodní dokumenty, smlouvy,webové strany, příručky řízení jakosti, podklady poptávek a nabídek,prospekty
Gumotex Matrace, s.r.o. Břeclav technické dokumenty, obchodní dokumenty, smlouvy,webové strany, prospekty
Moraviapress, a.s. Břeclav dokumenty systému řízení jakosti, interní směrnice,, obchodní dokumenty,webové strany
Fischer & Partner patenty - popisy a nároky
ZEBR, s.r.o. Milovice smlouvy o dílo
Edline, s.r.o. technická dokumentace, manuály, návody k obsluze a údržbě,články z odborných časopisů, bezpečnostní listy, dokumentace systémů řízení jakosti, prospekty k výrobkům
JUDr. Svatomír Helešic, notář v Beclavi dědická řízení, usnesení
JUDr. Iva Celnarová, notářka v Břeclavi dědická řízení, usnesení
Okresní soud v Břeclavi opatrovnické oddělení - úprava výchovy a výživy nezletilých dětí
Policie ČR vyslechnutí svědka, usnesení
Město Břeclav, OSVD správní a přestupkové řízení
Osobní doporučení

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Dukelských hrdinů 1, Břeclav

Důležité upozornění!

V době od 19.8. nebudu pro překlady k dispozici až do 6.9.
Děkuji za pochopení

Reklama:

Jazykové weby