Diplomgermanist Ludmila Hornyaková


Diplomgermanist Ludmila Hornyaková, Přehledný ceník služeb

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
Písemný překlad z jazyka německého / anglického do českého za 1 normostranu výchozího textu  300,- Kč
Překlad z jazyka českého do jazyka německého/anglického Za 1 normostranu výchozího textu  320,- Kč
Překlad z jazyka anglického do jazyka německého Za 1 normostranu výchozího textu  od 480,- Kč
Překlad se soudním ověřením do jazyka českého za 1 normostranu výchozího textu  400,- Kč
Překlad se soudním ověřením do jazyka německého/anglického za 1 normostranu výchozího textu  450,- Kč

Poznámka

- 1 normostrana (NS) = 1800 znaků včetně mezer
- U soudně ověřených překladů se počítá min. 1 strana u každého ověřovaného dokumentu
- V případě konkrétní poptávky zašlete, prosím, vzorek textu na ukázku a já vypracuji předběžnou kalkulaci ceny překladu
Nejsem překladatelská agentura, proto mohu poskytnout nižší ceny.
Nejsem plátce DPH, což je zejména příznivé pro soukromé osoby u překladů osobních a jiných dokumentů se soudním ověřením.

Ceník tlumočnických služeb
položka komentář             cena
Konsekutivní tlumočení 1 hodina  500,- Kč
Konsekutivní tlumočení 1 -4 hodiny  2000,- Kč
Konsekutivní tlumočení 4-8 hodin  4000,-
Tlumočení po telefonu (do 30 minut - do 60 minut)  250,- Kč - 500,- Kč

Poznámka

Ceny se počítají za každou započatou hodinu. Pokud tlumočnický výkon přesáhne 8 hodin, počítá se každá další hodina s 15% přirážkou.
Přesnou cenovou nabídku vypracuji na požádání dle konkrétní poptávky (zohledňuji odbornost tlumočeného tématu, místo provedení tlumočnického výkonu atd.)
Při skutečně krátkém tlumočení je možné dohodnout zvláštní cenu.
Zákazník hradí cestovné, stravné a ubytování.

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Dukelských hrdinů 1, Břeclav

Důležité upozornění!

V době od 19.8. nebudu pro překlady k dispozici až do 6.9.
Děkuji za pochopení

Reklama:

Jazykové weby